Reference

Vybrané reference:

 • Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
  • dedikovaný přístup do AIS DEMING3 určený k administrativní podpoře realizace auditních činností a související komunikace s auditovaným subjektem
 • DELTA ADVISORY a.s.
  • provedení auditů elektronické spisové služby u 76 subjektů státní správy v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR „Analýza informačních systémů pro správu dokumentů a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejném sektoru“
 • Povodí Moravy s.p.
  • self-check audit spisové služby podniku
 • České vysoké učení technické Praha
  • audit spisové služby všech fakult a pracovišť ČVUT